LEEUWARDEN | Intentieovereenkomst Leeuwarden Oost

Kinderburgemeester Thirza Huitema van Leeuwarden tekende op 14 oktober de intentieovereenkomst voor Leeuwarden Oost.

Ze verwoordde daarbij ook het beoogde resultaat: ,,Iedereen heeft dan een goede, betaalbare woning in een mooie omgeving. En kinderen kunnen spelen waar ze willen.” De kinderburgemeester sprak over het jaar 2041, waarin ze zelf dertig is.

Want de plannen om Leeuwarden Oost te verbeteren hebben een tijdspad van twintig jaar. Twintig jaar waarin de armoede moet worden teruggedrongen, woningen en wijken in oost worden verbeterd en verduurzaamd. De problemen van nu moeten dan tot het verleden behoren.

Niet alleen de kinderburgemeester ondertekende de intentieovereenkomst tussen meer dan 40 partijen - van wijkorganisaties tot de gemeente, van scholen tot bedrijven - ook de ‘grote mensen burgemeester’ Sybrand Buma zette zijn handtekening.

De plannen voor de wijken in het oosten van de stad, maken deel uit van een groter geheel. Vijftien burgemeesters dienden dit voor jaar het manifest ‘Dicht de kloof!’ in bij het demissionaire kabinet. Het manifest roept het (nog te vormen) nieuwe kabinet op om zestien wijken, waarin een miljoen mensen wonen, over een periode van twintig jaar extra geld te geven. Het gaat om een bedrag van 400 miljoen per jaar.

Maar het doorgaan van de plannen en ambities voor het oosten van Leeuwarden is niet alleen afhankelijk van een ja of nee van het nieuwe kabinet. Ook zonder de gevraagde miljoenen kan er een boel worden gedaan, meent Buma. ,,Heel veel kan je ook doen door samen te werken. We vragen ook om het doorbreken van regels die nu kunnen hinderen bij het aanpakken van problemen. Met aandacht en samenwerking kan je ook veel bereiken. En het enthousiasme is er bij alle partijen.”

In afwachting van een besluit van een nieuw kabinet is het ministerie van Binnenlandse Zaken al actief bij de plannen in Leeuwarden en de andere steden. ,,We zijn er voor de buurten die een zetje nodig hebben. Om te helpen met regelgeving en steun. En hopelijk ook met geld als er een nieuw kabinet is”, zei Ellen van Doorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.