LEEUWARDEN | Kinderziekten plagen ‘Nul-op-de-meter’

In de Leeuwarder wijk Huizum-West gingen 55 huurhuizen vorig jaar van het gas af. De huurders en corporatie Elkien betalen
meer leergeld dan gedacht.

De woningen aan de Jan van Scorelstraat, de Jan Lievensstraat en de Van Loonstraat stammen uit 1949. Ze hebben een nieuwe isolerende baksteengevel gekregen en op het dak zijn de pannen vervangen door isolatieplaten met daarop zonnepanelen. De panelen op de daken en diverse soorten warmtepompen halen de energie nu uit zonnestraling en de buitenlucht. Er is geen gas meer.

Op jaarbasis zou de elektriciteitsmeter geen noemenswaardig verbruik meer meten. Bewoners zouden voortaan naast het vastrecht voor stroom een energieprestatievergoeding (EPV) aan Elkien betalen. Het totaal mag voor niemand hoger uitvallen dan de oude energienota. Lager mag wel.

Driekwart van het bestaande Elkien-bezit zou in vijftien jaar een rigoureuze metamorfose ondergaan. Dat zijn meer dan duizend huizen per jaar. Het project Jan van Scorelstraat is een proeftuin voor deze mammoetoperatie.

De woningverbetering duurde langer en was heftiger dan verwacht. In plaats van zes weken werden dat vier maanden, met een nasleep. Door sommige huurders is dit als vervelend ervaren. Bovendien waren er bijgeluiden, brommen, ruisen, piepen in elke ruimte van het huis. 
Elkien heeft de grootste bron van herrie vervangen: thermodynamische pompen op de daken van zes huizen, waarvan het hoge geluid
meer herrie gaf dan voorzien. Uit de vijf verschillende warmtepompen in het Huizumer experiment is een beste keus gerold, aldus de corporatie, zowel wat tevreden huurders als warmteopbrengst betreft.

Elkien brengt de EPV pas in rekening bij de huurders als de energievoorziening een jaar lang op rolletjes heeft gelopen. Dat is nog maar in 5 van de 55 huizen het geval.