LEEUWARDEN | Leeuwarder huurbaas mag van rechter eigen rechter spelen

De onrechtmatige ontruiming van een huurwoning heeft vooralsnog geen juridische consequenties voor de Leeuwarder huurbaas Harm Kruize.

De uitgezette huurder eiste in kort geding een schadevergoeding. Toen de man op 28 juni na een vakantie thuiskwam, ontdekte hij dat er iemand anders in zijn woning in de Camperstraat woonde. Zijn inboedel – waaronder een televisie, magnetron en wasmachine – was verdwenen. Kruize, verhuurder van zo’n 150 huizen, verweerde zich met het argument dat hij signalen had gekregen dat er wiet werd gekweekt. De ondernemer vreesde dat de burgemeester het vermeende drugspand zou sluiten, waardoor hij een half jaar huurinkomsten dreigde mis te lopen. Kruize besloot de autoriteiten een stap voor te zijn, door het woonhuis buiten de rechter om zelf te laten ontruimen.

In zijn vonnis gaat rechter Wanner Los niet in op de onrechtmatigheid van die aanpak. Hij wijst erop dat de huurder geen bewijzen heeft geleverd dat de spullen daadwerkelijk in zijn huis stonden. Los vindt een kort geding niet geschikt voor deze zaak. De rechter wijst nog wel op de huurachterstand van 2800 euro.

,,Deze uitspraak verbaast ons’’, zegt advocaat Rieks Thiescheffer namens kantoorgenoot Mounia Bou-Asrar. ,,Het staat niet vast dat de cliënt de Opiumwet heeft overtreden. Als alle huiseigenaren zo zouden optreden, zou het hek van de dam zijn.’’ De huurder beraadt zich nog op hoger beroep.