LEEUWARDEN | ‘Maatregelen nodig om woonlast te beperken’

Het Leeuwarder gemeentebestuur moet met corporaties extra maatregelen afspreken om de woonlasten van huurders binnen de perken te houden. Dit is de strekking van een motie, die de raad maandagavond met ruime meerderheid heeft aangenomen. PvdA en PAL/GroenLinks zijn de initiatiefnemers. Alleen VVD, Pier Tilma en Verenigd Links (6 van de 39 zetels) stemden tegen. 

De huidige inspanningen om de woonlasten te beperken leveren onvoldoende resultaat op, vinden de motie-indieners. Ze wijzen onder
andere op de huurverhoging tussen 2010 en 2015, die 17 procent (WoonFriesland) tot 20 procent (Elkien) bedroeg. De gemiddelde huishoudinkomens zijn in deze periode gedaald. De woon- en zorglasten van bijna de helft van de huurders bedraagt meer dan 40 procent van hun inkomen. Leeuwarden vindt dat deze uitgaven beneden dit percentage moeten blijven.
De motie wil dat ,,de trend van de snel stijgende huurprijsontwikkeling wordt doorbroken. De huren moeten minimaal bevroren, dan wel
verlaagd worden.’’ Dit is goedkope verkiezingsretoriek, hekelde Jan van Olffen, ex-PvdA en nu Verenigd Links, meteen. Indien het de motie-indieners ernst is, moeten ze huurders in nood geld geven, vond Van Olffen. Hein de Haan (PvdA) ontkende de aantijging.
De motie reageert op recente cijfers over de huurverhogingen en de financiële problemen voor veel huurders, zei hij.
Corporaties doen al veel om de woonlasten te beperken en de gemeente heeft niets te vertellen (‘draait niet aan de knoppen’) over
de huur. Bovendien, wie compenseert de corporaties wanneer zij de huren niet meer zouden verhogen, kritiseerde VVD’er Sietze Bouma de motie-indieners.
Wethouder Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) beschouwt de motie als een steun in de rug. ,,Er moet meer gebeuren’’, zei hij over beperking van de woonlasten. Bijna unaniem nam de raad ook een motie van PvdA en PAL/Groen-Links aan, die van de wethouder een
‘visie’ verlangt op het noodzakelijk aantal huurwoningen in de dorpen. De partijen willen tegengaan dat Elkien zich hier geleidelijk terugtrekt, zoals de corporatie heeft aangekondigd. Nicolai gaat geen nota schrijven. Wel zegt hij ‘dit signaal mee te nemen’ in de onderhandelingen met de corporatie over het beleid.

<LC, Ger Bosklopper>