LEEUWARDEN | Meer burenoverlast in het Valeriuskwartier

Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen twee jaar sterk gestegen in het Valeriuskwartier in Leeuwarden. Dit blijkt uit de veiligheidsagenda van de gemeente. 

Waar het in 2016 nog om drie incidenten ging, waren er in 2017 negentien meldingen. De cijfers voor 2018 zijn nog niet compleet. De oorzaak voor de overlast wordt gezocht in de grote hoeveelheid sociale huurwoningen in de wijk. Naast huiselijke twist gaat het hierbij om drugsoverlast die wordt veroorzaakt door gebruikers.

Dit vindt ook plaats in woningen die particulier worden verhuurd. De gemeente wil de overlast onder andere aanpakken door het Meldpunt Overlast Leeuwarden meer onder de aandacht te brengen.

Oud-Oost scoort ook laag op de veiligheidsindex. Met name in de Vlietzone heerst een gevoel van onveiligheid, onder andere vanwege drugsoverlast.