LEEUWARDEN | Meer kleur voor Haerenkwartier

De Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier krijgt na de aanstaande grootscheepse herinrichting een gevarieerder uiterlijk.
Alle 170 huurhuizen van corporatie Actium maken plaats voor nieuwe, veel duurzamere exemplaren, verdeeld over 27 woonblokken die voor het overgrote deel op dezelfde plek worden teruggebouwd. Toch krijgt de wijk na de ingreep een heel andere aanblik, zo bleek donderdag, toen welstandscommissie Hûs en Hiem zich over de voorlopige ontwerpen boog.

Zo toonden de illustraties van architect Emiel Noordhuis (De Deur in Huis) en projectleider Jille Jan Reitsma (Nijhuis Bouw) dat de woonblokken straks in drie verschillende kleuren metselwerk (rood, geel en grijs) worden uitgevoerd en dat er naast de eengezins- en seniorenwoningen een derde huizentype wordt toegevoegd: levensloopbestendige woningen. Deze levensloopbestendige huizen dienen straks eerst als wisselwoningen voor bewoners die tijdens de bouw van hun nieuwe huis elders onderdak moeten hebben.
In hun zoektocht naar variatie hadden de plannenmakers ook twee verschillende kleuren dakpannen (oranje en antraciet) ingetekend, maar daar floot de commissie hen terug. De oranje daken contrasteren te nadrukkelijk met de zonnepanelen die er op komen en Hûs en Hiem vreest voor een overdaad aan kleur.

Dat was overigens het enige kritiekpunt. De commissie had vooral lovende woorden over voor het ontwerp, waarin ook volop nestkasten voor vogels en vleermuizen zijn ingetekend. In totaal gaat het om honderden dierenonderkomens. Alleen al voor de vleermuis komen op de kopgevels van alle 27 woonblokken vier kasten.