LEEUWARDEN | Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen

Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen. En ook voor werkgevers die seizoenswerkers willen huisvesten. Dit staat in het provinciale bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP voor de periode 2019-2023.

Flexibele, circulaire woningen zijn bedoeld om een relatief korte periode, bijvoorbeeld vijftien jaar, te gebruiken. Daarna komen verplaatsing en hergebruik in beeld. Jongeren en ouderen, voor wie het nu vaak lastig is om in eigen dorp te blijven wonen, zijn hiermee geholpen, verwachten de partijen. Ze willen onderzoeken in hoeverre het nodig is om landelijke regelgeving hiervoor aan te passen. Er is 2
miljoen euro voor gereserveerd. Gemeenten moeten onderling afspraken maken over verdeling van (reguliere) nieuwbouw. De nieuwe coalitie wil dat inbreiding daarbij voorrang krijgt op uitbreiding aan de rand van dorpen en steden.