LEEUWARDEN | Metamorfose Heechterp naar duurzaam en veilig

 

Het is nog een beetje moeilijk voor te stellen, maar over tien jaar zal Heechterp er heel anders uitzien dan nu. Er worden 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd, en het wordt een stuk groener.

In totaal zullen 24 portiekflats met 576 sociale huurwoningen worden afgebroken. Ze zijn tussen 1958 en 1963 gebouwd. Toen was de wijk hip en modern. De lichte en ruime woningen waren zeer gewild. Jonge stellen die vanwege de woningnood soms jarenlang bij hun ouders hadden gewoond, voelden zich de koning te rijk als ze een flatje in Heechterp konden krijgen. Eindelijk een eigen huis in een groene omgeving.

Maar bewoners die het financieel wat ruimer kregen, trokken weg, en geleidelijk veranderde de wijk. Jarenlang stond Heechterp-Schieringen hoog in landelijke armoedelijstjes.

Er is de afgelopen decennia al veel geld geïnvesteerd in het stadsdeel ten oosten van de Leeuwarder rondweg. Niet alleen door de woningcorporatie en de gemeente, ook door het Rijk. De toewijzing in 2007 als enige Friese ‘Vogelaarwijk’ leverde miljoenen op.

Buurt aantrekkelijker maken

Desondanks scoren criminaliteit en andere overlast er nog altijd bovengemiddeld. Dat komt onder meer door het eenzijdige type woningen. De goedkope huizen trekken vooral mensen met lage inkomens, zoals studenten en uitkeringsgerechtigden, die weinig binding hebben met de wijk.

Door verschillende typen nieuwe woningen terug te bouwen, een mix van betaalbare huur en koop, wil woningcorporatie Elkien de buurt aantrekkelijker maken voor nieuwe doelgroepen, zoals gezinnen en ouderen. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De gemeente grijpt de noodzakelijke vernieuwing van de woningen aan om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte in een ‘groene en beweegvriendelijke buurt’ en er komt een duurzaam watersysteem.

Bewoners mochten meedenken over de nieuwbouwplannen. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg.

Groene binnentuinen

De groene binnentuinen tussen de flatjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, moeten straks weer levendige ontmoetingsplekken worden.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg-Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De herinrichting zal een jaar of tien duren. Daarna moet het prettig, veilig en duurzaam wonen zijn in Heechterp.

 

 

<LC 20.04.22>