LEEUWARDEN | Nauwelijks krapte Friese woningmarkt

Vrijwel nergens in Nederland ziet het woningaanbod er zo evenwichtig uit als in Friesland. De bouwplannen die er al liggen, zijn ruim voldoende.

Dit blijkt uit de Staat van de Volkshuisvesting, Jaarrapportage 2019 , die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze week heeft uitgebracht. In de Tweede Kamer is de woningmarkt een heet hangijzer. Jonge gezinnen kunnen amper nog een betaalbaar huis vinden in de grote steden in de Randstad en zuidelijk Flevoland. Ollongren staat dan ook onder druk om de woningbouw stevig op te voeren. Ze
onderzoekt hierbij allerlei oplossingen, waarbij ze mikt op ,,gespannen regio’s’’, zoals de Randstad en daarbuiten steden als Groningen en Eindhoven. 

"Geen tekort in Friesland"
De laatste tijd klinkt ook in Friesland de roep om meer huizenbouw mogelijk te maken. Nu de vraagprijzen stijgen en het aanbod daalt, wordt het zeker op het platteland en in het zuiden van de provincie lastiger om een betaalbaar huis te vinden voor gezinnen. De roep om ook hier meer snelheid te maken met bouwen neemt toe. Dorpen willen meer vrijheid van de provincie.
de opstellers van het rapport schrijven echter: ,,Er is geen tekort in Zeeland en een gering tekort in Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg.’’ Er moeten in deze provincies heus nog wel huizen gebouwd worden, maar de ontwikkelplannen die er nu al liggen, zijn ruim voldoende, luidt hun verwachting. ,,Op de langere termijn, de periode 2019 tot en met 2029, is er in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg meer dan voldoende plancapaciteit aanwezig om in de verwachte toename van de woningbehoefte te voldoen.’’
Volgens de berekeningen heeft Friesland in de periode tot 2030 nog ongeveer 9000 extra huizen nodig. Gemeenten en de provincie hebben al heel wat plannen gemaakt. Er zullen 3500 huizen worden gesloopt en 14.000 gebouwd, zo blijkt uit de jongste prognoses. Dit leidt tot een uitbreiding van de Friese woningvoorraad met 10.500 woningen. Op dit moment telt Friesland 300.000 huizen.

Geen actuele cijfers door Friesland
De onderzoekers wijzen er wel op dat het Friese provinciebestuur onvolledige en achterhaalde cijfers heeft aangeleverd voor het onderzoek. ,,In Friesland zijn er hoogstwaarschijnlijk nog meer plannen dan opgevoerd.’’ Met andere woorden: het aantal bouwprojecten loopt verder op, terwijl dit niet misschien niet echt nodig is. Het Rijk voorziet dat de bevolking in de Randstad nog flink doorstijgt, waardoor
Nederland in 2030 omstreeks 18 miljoen mensen telt. Voor Friesland, Drenthe en Limburg wordt in die periode echter bevolkingskrimp voorspeld. Door gezinsverdunning stijgt het aantal huishoudens er nog wel. Dit verklaart waarom Friesland nog steeds een beetje moet bijbouwen.

Daling aantal huurwoningen
Opvallend in het rapport is dat het aantal sociale huurwoningen in Friesland zal dalen in de periode tot 2030. Elders in het land wordt bijna overal nog een uitbreiding van deze goedkopere categorie huizen voorzien.