LEEUWARDEN | Nieuwe maatregel tegen huisjesmelken

Gemeenten mogen per 1 januari beleggers op de woningmarkt weren. Maar hoe de nieuwe opkoopbescherming precies in zijn werk moet gaan is nog niet helemaal duidelijk.

Vorig jaar juni gaf minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan te werken aan een maatregel om te voorkomen dat (goedkope) woningen door pandjesbazen zouden worden opgekocht voor de verhuur.

Zij deed dat mede naar aanleiding van vragen van PvdA-kamerlid Henk Nijboer die in actie kwam na een LC-artikel over de noordelijke woningmarkt. Het idee van Ollongren is intussen goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Per 1 januari mogen woningen die onder de opkoopbescherming vallen, door de nieuwe eigenaar de eerste vier jaar niet verhuurd worden. Daardoor worden die woningen minder aantrekkelijk voor pandjesbazen. Gemeenten moeten zelf aangeven in welke wijken de maatregel van kracht wordt.

,,Ik denk aan de Vlietzone, Bilgaard en de Oranjewijk”, reageert wethouder Hein de Haan. ,,Maar misschien moet het wel gelden voor de hele oostelijke kant van de stad.”

Voordat Leeuwarden de maatregel gaat toepassen, moet er nog wel het nodige gebeuren. ,,We zijn het al aan het voorbereiden. Het lijkt erop dat we een nieuwe volkshuisvestingsverordening moeten instellen. Een paar jaar geleden moesten we die verordening juist schrappen omdat er toen geen sprake was van krapte op de woningmarkt”, zegt De Haan. ,,We willen het in ieder geval goed doen. En verder kijken. Naar bijvoorbeeld Grou waar sommige woningen in het dorp gebruikt worden als tweede woning.”

Als het straks moeilijker wordt voor huisjesmelkers om panden te verwerven, is er dan niet het risico dat ze de komende tijd nog meer woningen voor de verhuur opkopen dan nu? De Haan hoopt van niet. ,,Ik geloof ook niet dat ze woningen die interessant zijn om te verhuren nu opkopen.”

De nieuwe regeling kent wel beperkingen. Een huurwoning die al verhuurd wordt, mag nadat er een nieuwe eigenaar is, opnieuw verhuurd worden. Ook is het mogelijk voor ouders om een huis voor hun kinderen te kopen en aan hen te verhuren.

De regeling biedt gemeenten tevens de ruimte om eigen invulling aan de opkoopbescherming te geven.

<lc03.08.21>