LEEUWARDEN | Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage

De ontwerp volkshuisvestingsvisie over de sociale woningmarkt ligt ter inzage. Deze is beschikbaar via www.leeuwarden.nl/wonen

De inzagetermijn is van 1 september tot en met 30 september 2020.

Informatiebijeenkomsten
Wilt u mondeling geïnformeerd roden over de volkhuisvestingsvisie, dan kan dat op een openbare bijeenkomst:

- do. 10 september van 19.30 tot 21.00 uur in De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens.

- di. 15 september, 19.30 tot 21.00 uur in Hotel van der Valk, Lynbaan 35, Leeuwarden.

Wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden, via wonen@leeuwarden.nl