LEEUWARDEN | Opknappen DIV-huurwoningen

Huurders van huizen in de Leeuwarder Vrijheidswijk worden tijdelijk in compleet ingerichte woningen ondergebracht. Dat doet corporatie WoonFriesland om werkzaamheden coronaproof te laten verlopen.

Het gaat om huurwoningen aan de Dropping-, Invasie- en Victoriestraat. De werkzaamheden zijn in januari gestart,maar liepen door het coronavirus vertraging op. Inmiddels is het werk in 24 huizen klaar. Bij de andere 72 woningen wordt deze week een begin gemaakt.

 

(bron: LC 24.09.20)