LEEUWARDEN | PEL: zorgverzekering minima moet blijven

Het Platform Eenpersoons huishoudens Leeuwarden (PEL) is het niet eens met de oproep van de Werkgroep Zorg voor de Minima.
Die stelde maandag in een mail aan de gemeenten dat de collectieve zorgverzekering voor minima, in Friesland de AV Frieso, geëvalueerd
moet worden en beter kan.

PEL vindt juist dat de verzekering een goede minimavoorziening is en dat die in haar huidige vorm moet blijven bestaan. De collectieve
verzekering werd in 1997 in Friesland in het leven geroepen.