LEEUWARDEN | Plan Heechterp, 610 woningen en meer groen

Met de aanleg van parkzones en hofjes wordt het ‘nieuwe’ Heechterp een stuk groener dan nu. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte en er komt een duurzaam watersysteem. In totaal worden er 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd.

De groene hofjes worden meer betrokken bij de huizen

Dat blijkt uit het ‘Masterplan Heechterp’ dat het Leeuwarder college gisteren heeft gepresenteerd.

De wijk aan de oostkant van de ringweg, gebouwd tussen 1958 en 1963, gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. 24 verouderde portiekflats, met in totaal 576 sociale huurwoningen, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De hoofdstructuur blijft behouden, maar er komt een nieuwe mix aan woningtypen en een andere invulling van de openbare ruimte.

Doel is om een leefomgeving te creëren waar het prettig, veilig en duurzaam wonen is. Nadat in april 2020 de Toekomstvisie Heechterp was vastgesteld, mochten wijkbewoners en andere belanghebbenden meedenken over de verdere uitwerking van de plannen.

De wensen van de bewoners zijn er zoveel mogelijk in verwerkt. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg. In het masterplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd, op het gebied van de nieuwbouw, het groen, verkeer en parkeren.

Acht identieke ‘stempels’, met lage flatjes en rijtjeshuizen rond een groen binnenterrein, beslaan nu het grootste deel van de wijk. Deze worden omgevormd tot ‘woonvelden’ die elk hun eigen karakter krijgen. De groene hofjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, worden veel meer betrokken bij de huizen.

Een van de woonvelden wordt ingericht als ‘erfgoedcluster’, bedoeld als ode aan de opbouwarchitectuur van na de oorlog. Hier komt een reconstructie van de strokenbouw met verschillende woningtypen rond een groene hof.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg -Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

Bij de uitvoering van de plannen kan het merendeel van de 567 bomen blijven staan. Alleen bomen die in slechte staat verkeren of de sloop en nieuwbouw niet zullen overleven, moeten wijken. Deze kap wordt gecompenseerd met nieuwe aanplant. Verder wordt bij de groeninrichting gelet op het terugdringen van hittestress.

Net als wethouder Hein de Haan (volkshuisvesting) zei Peter van de Weg, directeur-bestuurder van Elkien, ,,blij en trots’’ te zijn op het masterplan. ,,Het is een eerste stap naar een nieuw Heechterp. Nu is er veel eenzijdig woningaanbod dat sterk verouderd is. Straks is de wijk aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen.’’ Gemikt wordt op gezinnen en ouderen.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De herinrichting zal een jaar of tien in beslag nemen. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De eerste fase is in de Wilgenstraat, op de plek van de voormalige Wilgenflat. De hier nieuw te bouwen huizen worden gebruikt als wisselwoning, waar bewoners van de portiekflats tijdelijk kunnen wonen totdat ze in hun nieuwe huis kunnen. Daarna wordt stap voor stap richting de noordrand gewerkt.

Op zaterdag 27 november is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. In december praat de gemeenteraad over het plan.

 

<LC 171121>