LEEUWARDEN | Project ouderen werkt, maar subsidie is op

Juist nu de nood het hoogst is, stopt de subsidie en dreigen de activiteiten van Sociaal Goud in Leeuwarden te stoppen.

,,Normaal zou het al vervelend zijn”, zegt Marleen Suurmeijer van Sociaal Goud.
Sociaal Goud kreeg vorig jaar een bedrag van ruim 60.000 euro van de gemeente
om projecten op het gebied van eenzaamheid op te starten en onderzoek te doen.
Eenmalig, en tot juli 2020. ,,Maar juist nu tijdens de corona-crisis zien we een
enorme toeloop.”
Een van de projecten van Sociaal Goud is een programma om ouderen in contact
te brengen met bijvoorbeeld een buddy. Tot maart waren er zo’n 57 ‘matches’
tussen ouderen en vrijwilligers of medewerkers van Sociaal Goud. Een match kan
zijn dat een oudere een buddy heeft gekregen, dat er regelmatig telefooncontact
ontstaat of dat iemand gewoon boodschappen voor je doet. ,,Maar tussen maart
en nu, zijn er zoveel vragen bijgekomen, dat de teller nu op tweehonderd staat”,
zegt Suurmeijer. ,,Er is juist nu een grote vraag naar sociale ondersteuning.”
Suurmeijer en haar collega’s zijn druk op zoek naar nieuwe financiering, zoals ook
de bedoeling was want het geld uit Leeuwarden was er maar een keer. ,,En toch
hoop ik dat we toch op korte termijn ondersteuning kunnen krijgen van de
gemeente. Al was het maar voor het project ‘Heel Friesland belt’. Juist omdat nu
de nood zo hoog is, eenzaamheid zo’n groot thema is.”
Gwendolyn van der Veen uit Leeuwarden kwam een half jaar geleden in contact
met Sociaal Goud. ,,Ik kreeg te weinig reguliere hulp, het aantal uren was niet
voldoende voor mij. Dus toen kreeg ik via Sociaal Goud een buddy toegewezen.”
De buddy – een vrijwilliger – is er drie uur in de week. ,,Het hebben van een maatje
is voor mij heel belangrijk. Het is veel meer dan alleen iemand tegen de
eenzaamheid. Ik kampte de afgelopen jaren met depressies. Mijn buddy geeft mij
de mogelijkheid om me aan iemand op te trekken, weer wat levenszin te krijgen.”

Volgens Suurmeijer is er nog een belangrijke reden om juist nu wel door te gaan
met het project. De vrijwilligers zien hoe het met de ouderen gaat. ,,Juist door even
langs te gaan, iets te brengen of op te halen.”

(bron: LC 19.05.20)