LEEUWARDEN | PvdA: investeren in huizen en kapitaalinjectie voor Noorden

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, er moeten meer nieuwe huizen komen en het Noorden verdient een kapitaalinjectie.
Dat zei Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA gisteren in Leeuwarden.

Een beter decor dan wijkcentrum de Klomp had Ploumen niet kunnen kiezen, tussen de oude velden van VV Leeuwarden – waar een nieuwe wijk moet verrijzen – en de Insulindestraat waar oude woningen wijken voor nieuwbouw. En ook nog eens op de rand van de Vlietzone, de wijk die kampt met huisjesmelkers. ,,Huisjesmelkers moeten belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten”, trapte Ploumen af. ,,Een Prins Bernhard-tax noemen wij dat.”

En corporaties moeten veel huizen gaan bouwen. Honderdduizend in totaal. Dat de corporaties de afgelopen jaren niet voldoende konden investeren, lag volgens hen aan de verhuurdersheffing, die mede door de PvdA tot stand kwam in 2013. ,,We zijn tot de conclusie gekomendat we die beter kunnen afschaffen”, aldus Ploumen.

Dat het Noorden door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar wordt geraakt, zit Ploumen ook dwars. ,,Bibliotheken en zwembaden moeten dicht, dat willen wij niet.” Over dat de PvdA ook medeverantwoordelijk is voor de penibelesituatie van veel gemeenten – door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten in 2015 – zei Ploumen: ,,We kwamen uit de crisis en erfden een lege schatkist. Iedereen lijkt wel vergeten hoe zwaar het toen was.”

Er moet fors worden geïnvesteerd in het Noorden. ,,In de Lelylijn, in het openbaar vervoer. Het huidige kabinet is een Randstadkabinet. We willen honderden miljoenen uitgeven om bezuinigingen ongedaan te maken of te voorkomen.”

 

(LC 20.02.21)