LEEUWARDEN | PvdA: zorg over tekort aan sociale huurhuizen

De Leeuwarder PvdA heeft de indruk dat de wachttijden voor sociale huurwoningen uit de hand lopen. Daarom wil ze van burgemeester en wethouders een goed overzicht van de wachttijd, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen corporatiehuizen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De partij denkt dat het aanbod van betaalbare huurwoningen fors is gedaald en vraagt of dit klopt. De partij vraagt ook om kritisch te kijken naar de opkoop van goedkope huizen door commerciële woningverhuurders.

 

(LC 17.11.20)