LEEUWARDEN | Reddingspoging voor omstreden plan WMO

Wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden poogt zijn WMO-plan te redden door zorgaanbieders te vragen met voorstellen te komen. ,,Een onmogelijke opgave.’’ In een brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders vraagt Van Gelder om voor 4 januari met uitgewerkte
voorstellen te komen. ,,U geeft aan bondgenoot van het College te zijn, ook op het behalen van de financiële taakstelling. Wij zien daarom graag voor 4 januari 2019 per brief uw uitwerking van uw voorstel waarop u deze taakstelling financieel navolgbaar kunt behalen’’, staat te lezen in de brief.

Vanaf 2020 moet Leeuwarden 3,6 miljoen euro bezuinigen op de WMO.

De plannen van Van Gelder om een nieuwe organisatie voor de WMOin het leven te roepen–de Alliantie– waarin zorgaanbieders samen
gaan werken, stuiten vanaf het eerste moment op kritiek. Vrijwilligersorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en de professionele
aanbieders kunnen zich niet vinden in de voorstellen, zoals de Leeuwarder Courant de afgelopen weken berichtte.
En ook de gemeenteraad keert zich af van de voorstellen.

PvdAfractievoorzitter Lutz Jacobi gooide gisteren de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat het plan terug moet naar de tekentafel.

In de brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders schrijft het college nog steeds achter de plannen voor de WMO en de Alliantie te
staan. Wel wil het college ,,het gesprek aangaan’’. Vanavond praat de gemeenteraad over de Alliantie.