Leeuwarden | Rem op koop huurhuizen door beleggers

Veel gemeenten willen af van vastgoedbeleggers die goedkope koopwoningen kopen en ze dan te huur aanbieden. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een wetswijziging aan in de Woningwet die tegemoet komt aan de bezwaren. Die wijzigingligt nu bij de Eerste Kamer. Grote steden willen er de krapte op de woningmarkt mee te lijf, berichtte Het Financieel Dagbladgisteren.

Zodra de senaat akkoord gaat, zal ook de gemeente Leeuwarden ‘zo spoedig mogelijk’ een huisvestingsverordening opstellen, meldt voorlichter Tjalling Landman van de gemeente op vragen van deze krant.

De maatregel zal dan niet in de gehele gemeente gelden. Het idee van de wet is dat die gebieden beschermd worden waar veel goedkope koopwoningen zijn. Dat is niet overal het geval. Waar het opkoopverbod gaat gelden, moet nog onderzocht worden.

Het opkopen van goedkope woningen door beleggers leidt tot meerdere problemen, aldus Landman. Het aanbod van goedkope woningen daalt bijvoorbeeld. ,,Startende huishoudens die normaliter voldoende financiële middelen hebben om een koopwoning te kopen, vissen nu achter het net.” Bovendien zorgt een opdrijvende prijs onderin de woningmarkt er voor dat de prijs in hogere prijssegmenten ook gaat stijgen.

Méér particuliere huurwoningen is ook niet goed voor de leefbaarheid in buurten. In de particuliere huursector wordt vaker verhuisd. Zulke huurders zijn volgens Landman ,,vaak minder verbonden met de buurt, waardoor de sociale samenhang en binding in buurten onder druk komen te staan”.

Een ander sociaal onwenselijk effect is dat de maandelijkse lasten in de particuliere huur vaak hoger zijn dan voor huizenbezitters. Starters op de woningmarkt zijn vaak jonge mensen. Veel van hen kunnen nu geen koopwoning betalen, maar komen ook niet in aanmerking voor de sociale huursector. Zij zijn zo gedwongen particulier te huren. Dit kan volgens Landman soms zelfs tot uitstel van gezinsvorming leiden.

Op de wetswijziging is ook kritiek. Van vastgoedbeleggers, maar ook van De Nederlandsche Bank. Die ziet er geen oplossing in tegen krapte op de woningmarkt. DNB vermoedt zelfs dat dit de prijs voor particuliere huren juist gaat opdrijven. Leeuwarden is het daar niet mee eens. Particuliere verhuurders zullen volgens Landman hun geld dan anders inzetten, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoren tot woningen. In het slechtste geval zal het aantal particuliere huurhuizen gelijk blijven, denkt hij, maar waarschijnlijker is het dat de woningvoorraad juist toe zal nemen.

(HFD 01.06.21)