Leeuwarden roept het Rijk op: Dicht de kloof!

Een integraal programma voor Leeuwarden Oost voor de komende 20 jaar. Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterblijven. Dat is in een notendop de oproep “Dicht de Kloof!”. Burgemeester Buma deed deze oproep vanochtend samen met burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Oproep
De oproep schetst de kwetsbaarheid en de stapeling van problematiek in zestien aandachtsgebieden in Nederland. We zien dat inwoners door een opstapeling van problemen vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. De kloof die hierdoor ontstaat maakt dat het voor inwoners steeds moeilijker is om de aansluiting met de samenleving te houden. Dit zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving dusdanig onder druk, dat het vraagt om een nationaal programma leefbaarheid en
veiligheid. De verwachting is dat daarmee gemeenten samen met bewoners en maatschappelijke partners extra investeringen kunnen doen om de kloof kleiner te maken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of er uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Gemeente Leeuwarden doet hierin mee samen met partners, wijkorganisaties én bewoners in Leeuwarden Oost.

Leeuwarden Oost
Het gebied Leeuwarden Oost bestaat uit een aantal wijken, namelijk:
Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. Ook Spoordok hoort erbij als ontwikkelingsgebied.
“De woonwijken in Leeuwarden Oost hebben allen een eigen karakter, kracht en potentie. De wijken en ongeveer 36.000 inwoners verdienen extra aandacht, zodat zij hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin in de toekomst kunnen verzilveren,” legt Sybrand
Buma uit. “Het komende jaar bepalen we samen met onze partners, de wijkvertegenwoordigers en natuurlijk de bewoners zelf de ambities
en thema’s waarmee we de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners van Leeuwarden Oost kunnen verbeteren en de kloof kunnen dichten. Aan het einde van het jaar willen we een programmaplan klaar hebben voor de komende twintig jaar”.

Ambities, thema’s en programmaplan
Rond de zomer van 2021 wil de gemeente samen met de bewoners, wijkorganisaties en partners de ambities en doelen voor Leeuwarden Oost opstellen. Het programmaplan moet aan het einde van het jaar klaar zijn. Hierin staan ook de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Dit plan kan dienen als aanvraag bij het Rijk voor extra rijksmiddelen. Er wordt op dit moment gedacht aan vier programmalijnen: gezondheid, school, werk en wonen. De gemeente wil daarin van het nationaal programma in Rotterdam leren en trekt ook met de andere steden op in een landelijk leernetwerk.

Een samenwerking van overheid, organisaties en bewoners
In Leeuwarden Oost werkt de gemeente samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de zorg, het veiligheidsdomein, de cultuur- en sportsector. Ook werkt de gemeente samen met partners als de woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en natuurlijk met de bewoners(organisaties) uit de wijken.*

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002.


* We bouwen voortdurend aan de coalitie voor Leeuwarden Oost; er kunnen in de loop der tijd namen wijzigen of bijkomen.
Elkien, WoonFriesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad Friesland, NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Proloog, Politie, P.de Vries Installatietechnieken BV, Zorgverzekeraar De Friesland, Leeuwarden-Fryslân 2028, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, HKB stedenbouwkundigen, diverse bewonersorganisaties, Amaryllis, BV SPORT, Cambuur verbindt, Bouwzorg, Openbaar Ministerie, GGD Fryslân, Van Hall Larenstein, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), RUG/Campus Fryslân, diverse vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders.