LEEUWARDEN | Ruim 40% huizen Vlietzone is van pandjesbazen

Dat blijkt na uitgebreid onderzoek door de Stichting Vlietvaardig.

‘Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone’

,,Ik vind het onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren zonder dat er iemand bij de gemeente op het idee is gekomen dat hier iets goed fout gaat”, zegt Otto van der Galiën van Lijst058. ,,Ik ben bang dat het gevoel van ‘nut en noodzaak’ om de problemen in de Vlietzone aan te pakken nog niet echt geland is bij het college”, verwoordt Marcel Visser van de VVD zijn eerste reactie bij het zien van de lange lijst van pandeigenaren. ,,Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone”, voegt Julie Bruinincx van D66 toe. ,,Ik vind het schandalig dat bewoners deze lijst hebben moeten samenstellen omdat de gemeente die niet had of niet wilde overhandigen”, zegt Mirka Antolovic van de PvdA.

De Stichting Vlietvaardig bekeek de afgelopen maanden alle ruim 3100 adressen in de wijk in de bestanden van het Kadaster. Daarin staan gegevens over eigenaren en de functies van panden. Van die 3100 adressen hebben bijna 2900 adressen alleen een woonfunctie. Dat kunnen huizen zijn, maar ook woningen die zijn opgedeeld in appartementen of studio’s. Bijna 1300 van de adressen zijn in handen van pandjesbazen.

,,Dat betekent dus dat de eigenaar van het pand er niet zelf woont, maar het verhuurt”, vertelt Sebas Veenstra van Vlietvaardig. Het grote aantal huisjesmelkers en de concentratie van zorgverleners gelden als twee van de grootste problemen van de wijk.

De stichting, die strijdt tegen de verloedering van de wijk, moest het wel zelf uitzoeken, omdat de gemeente geen beeld had van het aantal pandjesbazen. ,,Het heeft zeker honderd uur en 5000 euro gekost om de gegevens boven water te halen”, gaat Veenstra verder.

Voor de volledigheid: Elkien en WoonFriesland verhuren woonruimte op 857 adressen, de andere ruim 800 adressen zijn huizen of appartementen die eigendom zijn van de bewoner zelf.

Uit het onderzoek van de stichting komt een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Zo is Arend Stuit de grootste particuliere verhuurder met ruim 80 adressen in de Vlietzone. Ook Harrie Kruize is met 66 wooneenheden goed vertegenwoordigd, evenals de gebroeders Wierda die 58 locaties verhuren.

Ook blijkt uit de gegevens van het Kadaster dat honderden verhuurde appartementen en studio’s veel kleiner zijn dan 65 vierkante meter – een eis die de gemeente stelt aan nieuwe woningen en appartementen. Voor de Vlietzone overweegt de gemeente die grens zelfs nog te verhogen.

,,WoonFriesland bouwt op dit moment een complex aan het Vliet waarbij de appartementen ook kleiner zijn dan de minimumeis van de gemeente. Hoe kan de gemeente daarvoor een vergunning hebben afgegeven?”, vraagt Mirka Antolovic van de PvdA zich af.

,,Deze lijst onderstreept de noodkreet die bewoners eerder hebben geuit over de achteruitgang van de wijk, die deels voorkomt uit achterstallig onderhoud en verwaarlozing van verhuurpanden”, zegt Julie Bruinincx van D66.

Zowel de PvdA als de VVD en D66 willen dat de gemeente haast maakt met de invoering van een woonvergunning om de particuliere verhuur aan banden te leggen. Die eis stelden de partijen al in december van dit jaar, de gemeente zegt de mogelijkheid te onderzoeken.

In een reactie laat wethouder Hein de Haan weten intussen uit de gemeentelijke systemen informatie over de woningen in het Vliet ‘gedistilleerd’ te hebben, tot op ‘pandniveau’ toe. De Haan kondigt aan de lijst te gaan vergelijken met die van Vlietvaardig.

Waar de Vlietzone uitkomt op een percentage ‘commerciële verhuurders van ruim 42 procent, houdt de gemeente het op 39,5 procent. ‘De gegevens van de gemeente ijlen echter enkele maanden na ten opzichte van de feitelijke situatie’, schrijft De Haan.

Op de vraag hoe het kan dat er op dit moment appartementen gebouwd worden die kleiner zijn dan de minimale gemeentelijke norm – vastgesteld in 2016 – kwam geen antwoord.

Tot vandaag konden raadsleden vragen indienen over het plan van aanpak voor de Vlietzone. Alle hier opgevoerde partijen hebben op basis van de lijst van Vlietvaardig extra vragen ingediend. Volgende week is er een (online) debat over de Vlietzone in de gemeenteraad.

 

(bron LC 08-04-2020)