LEEUWARDEN | Sloop en herbouw woningen Oost-Indische buurt

DEN HAAG Na een lange juridische procedure mag de sloop en herbouw beginnen van 210 woningen in de Leeuwarder Oost-Indische
buurt. DeRaad van State veegde gisteren de laatste bezwaren van omwonenden van tafel. Zij vinden dat de herbouw te dicht op hun eigen erf komt te staan. Volgens de bestuursrechter hebben zowel de gemeente Leeuwarden als woningbouwcorporatie Elkien de belangen goed afgewogen. De nieuwe huizen leveren geen onaanvaardbare aantasting op van het woon- en leefklimaat.

In de Leeuwarder buurt, in de Balistraat en omgeving, worden 222 bestaande woningen gesloopt. De voornaamste bezwaarmakers
wonen aan de Timorstraat, ingeklemd tussen de Insulindestraat, de Delistraat en de Tweede Delidwarsstraat. De buren zijn bang voor minder bezonning en meer schaduw en twijfelen aan de juistheid van een rapportje dat hierover werd opgesteld.
Dat is onterecht, vindt de rechter, die de gevolgen voor de bezonning aan de Timorstraat ,,niet onevenredig’’ noemt. De nieuwe huizen aan
de Insulindestraat worden 14 meter hoog, die aan de Delistraten worden 10 meter hoog.