LEEUWARDEN | Sociale huurwoningen moeten blijven in dorpen

Volgende week maandag praat de Leeuwarder gemeenteraad over volkshuisvestelijke onderwerpen.

In de Leeuwarder Courant van vandaag een ingezonden artikel van PVDA-raadslid Hein de Haan die pleit voor behoud van sociale huurwoningen in de dorpen. Elkien heeft het beleid om zich juist uit vele dorpen terug te trekken en concentreert zich op de grotere kernen. De Haan vindt dat dit direct het recht aantast van huurders die willen kiezen om te wonen in een dorp, hun dorp. Daarnaast tast het ook de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen aan. Hij vindt dit bovendien niet passend binnen de maatschappelijke opgave die woningbouwcorporaties hebben.