LEEUWARDEN | Stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

Volgende week start de gemeente Leeuwarden de campagne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Onder andere door middel van een enquête onder de bewoners wordt de mening gepolst van de inwoners, net als de bereidheid om stap voor stap mee te doen aan verduurzaming. 

Een visie op warmte voor Leeuwarden
Net als alle andere gemeenten moet de gemeente Leeuwarden in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave. Voor het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen schrijft de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW). Daarbij kunnen vele betrokken partijen en ook inwoners hun ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden. 

Campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’
De gemeente informeert de inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden via een infographic. Vanaf volgende week start de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ met het verzoek aan de inwoners om de enquête in te vullen via www.leeuwarden.nl/aardgasvrij

Enquete
Het onderzoek via de enquête moet inzicht geven in de stand van zaken tot nu toe. Hoe inwoners denken over, en bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de diverse dialoogsessies die dit jaar voor de inwoners worden georganiseerd. Tijdens deze dialoogsessies wiordt verder gepraat over het verduurzamen van de woning en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken en dorpen.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne is informatie te vinden op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap . Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, dan verwijzen wij u naar:
- Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap
- duurzaamheid@leeuwarden.nl
- het klantcontactcentrum van gemeente Leeuwarden via: tel. 14058