LEEUWARDEN | Staten: streep door verhuurdersheffing

Met uitzondering van de VVD, hebben alle partijen in de Provinciale Staten een vuist gemaakt tegen de verhuurdersheffing.
Woningcoöperaties moeten ieder jaar een x-bedrag afdragen aan het Rijk, die dat geld vervolgens investeert in nieuwe woningen. Alleen: niet in Friesland, maar vooral in de Randstad.

Op voorspraak van FNP en PvdA zal de provincie Fryslân zich bij het Rijk inspannen om die verhuurdersheffing helemaal af te schaffen. Woningcoöperaties kunnen dat het geld investeren in woningbouw of verduurzamen van huizen in hun eigen regio. Deze week bleek dat de Friese woningcoöperaties samen 40 miljoen euro afdragen, waarmee ze honderden huizen in Friesland hadden kunnen verduurzamen.
Een motie van PvdA, CU en GrienLinks om bij het rijk aan te dringen om een deel van het geld ook in Friesland te investeren, haalde geen meerderheid.