LEEUWARDEN | Statushouder krijgt voorrang huurhuis

Vluchtelingen met een asielstatus krijgen voortaan voorrang voor een sociale huurwoning in Leeuwarden, hebben burgemeester en
wethouders besloten. Ze reageren hiermee op gewijzigd landelijk beleid.

De vluchtelingenstroom naar Nederland is op dit moment beperkt, maar het blijkt voor vluchtelingen met een status lastig om een asielzoekerscentrum te verlaten. Daarom neemt de gemeente deze verantwoordelijkheid op zich.
Jonge vluchtelingen gaan soms op kamers. Ze krijgen dan geen huis.