LEEUWARDEN | Strikte toepassing regels kan leiden tot achteruitgang

Een strikte toepassing van de nieuwe regels voor woningtoewijzing kan leiden tot een sterke achteruitgang in wijken, zegt
corporatiebaas Alex Bonnema, directeur van Elkien (circa 20.000 huizen). Hij zei dit gisteravond op een bewonersavond in de
Hollanderwijk in Leeuwarden. Hij is bereid samen met huurders en gemeente te zoeken naar ‘creatieve oplossingen’.

<bron: LC>

 Afgesproken is al over enkele maanden suggesties te presenteren.

De nieuwe Woningwet, een paar jaar geleden ingevoerd, is onder andere bedoeld om de stijgende kosten van huurtoeslag in te perken. Goedkope huurhuizen mogen daarom alleen nog worden toegewezen aan mensen met een laag inkomen.

Bonnema vreest verwaarlozing als partijen niet de koppen bij elkaar steken. De bewoners zouden vaak minder begaan zijn met hun wijk. 
Wijken met meer variatie – qua woningaanbod en bewonerssamenstelling – hebben de sterke voorkeur.

In de Hollanderwijk (177 huizen; rijksmonument) wonen amper nog gezinnen met kinderen. Bewoners bepleiten daarom maatregelen (toewijzing, woningaanpassing) om deze trend te keren.