LEEUWARDEN | Swettehiem gaat over naar WoonFriesland

Afgelopen zomer ontstond er veel onrust rond het centrum, doordat eigenaar Habion het centrum wilde verkopen op de vrije markt. Deze landelijke corporatie trekt zich geleidelijk terug uit Friesland. Friese corporaties deden geen aantrekkelijk bod op het gebouw.

De bewonerscommissie en de huurdersvereniging vreesden dat het gebouw in handen van een commerciële verhuurder zou komen, net zoals eerder gebeurde met het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek in de binnenstad. Wethouder Hein de Haan was hier fel op tegen. Hij drong er met klem op aan dat het gebouw alsnog aan een andere corporatie verkocht zou worden.

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat dit is gelukt. De Haan: ,,Het is heel prettig dat de verhuurfunctie in handen van een woningcorporatie blijft.’’ Op de langere termijn neemt de vraag naar betaalbare ouderenwoningen toe, benadrukt hij.

Het is de bedoeling om het gebouw in ieder geval de komende tien jaar in stand te houden. In de tussentijd komt er onderzoek naar de verdere toekomst van het gebied. Hierbij wordt gekeken naar sloop en nieuwbouw van huurwoningen en voorzieningen. Voor zo’n plan stelt de gemeente ook haar eigen naastgelegen grond beschikbaar.

 

 

<LC 07.12.22>