LEEUWARDEN | Uitstel voor WMO-plan; Bezuiniging van 3,6 miljoen op sociaal domein mogelijk niet gehaald

Het college van Leeuwarden wil meer tijd nemen voor de bezuinigingsplannen voor de WMOzorg. De plannen voor een WMO-alliantie
leverden voor de kerstvakantie weerstand op vanuit de zorgaanbieders en de raad. De plannen waren te vaag en het tijdspad was te
kort. 

De positie van wethouder Herwil van Gelder (PAL GroenLinks) werd tijdens de raadsvergadering van 19 december sterk bekritiseerd. ,,Ik
vind het vervelend dat ik daarbij de indruk heb gewekt dat ik niet wil luisteren. Ik zit hier niet als een betonnen aap in.” Een groep van negen zorgaanbieders, waaronder Amaryllis en Inn-Zorg, stelde eerder voor om met een eigen bezuinigingsplan te komen. Het college wil hier nu mee verder. ,,In vier werkgroepen gaan we hier de komende tijd mee verder. Iedereen die dat wil kan hierbij aanhaken.”

In eerste instantie was voor vandaag een interpellatiedebat aangevraagd over de plannen voor het sociaal domein. De griffie liet gisteren
weten dat dit debat volgende week woensdag wordt gevoerd. Snelle besluitvoering was aanvankelijk nodig om de aanbestedingsprocedure
voor de alliantie op tijd op te starten. Doordat het college de besluitvorming over het plan nu wil uitstellen tot mei lukt het niet meer om voor 2020 de aanbesteding rond te hebben. Hierdoor is de kans groot dat de bezuiniging van 3,6 miljoen in 2020 niet wordt gehaald.