LEEUWARDEN | Vier zorgaanbieders haken af bij de aanbesteding van de WMO

Grote zorgen over toekomst kwetsbare groep mensen. Vier zorgaanbieders in Leeuwarden haken af bij de aanbesteding van de WMO. En maken zich grote zorgen over de toekomst van hun cliënten.

,,De kans bestaat dat het aantal meldingen over verward gedrag toe gaat nemen. Dat de overlast op straat toeneemt”, dat zegt Ton Dhondt, psychiater en bestuurder van GGZ Friesland. Net als zorgaanbieders Zienn, de KwadrantGroep en Alliade besloot GGZ Friesland niet in te schrijven op de aanbesteding voor de Aanvullende Ondersteuning, de Thuis-ondersteuning en de Dagbesteding WMO, die afgelopen maandag sloot.

Alle partijen geven soortgelijke argumenten aan als reden waarom ze zich niet inschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: de zorgaanbieders vrezen niet meer de kwaliteit van zorg te kunnen leveren die in hun ogen noodzakelijk is. ,,Wij zijn van mening dat het voor een specialistische aanbieder als Mind-Up (onderdeel van de GGZ, PvtH) niet mogelijk is maatschappelijk verantwoorde zorg te leveren binnen de kaders van deze aanbesteding”, schrijft Dhondt in de brief aan het college. ,,Op basis van de door de gemeente gestelde financiële kaders en de vele risico’s die bij de zorgaanbieders zijn komen te liggen, vinden wij het als organisatie onverantwoord om in te schrijven”, stelt Alliade. ,,Tot onze spijt kunnen wij op dit moment niet anders concluderen dan dat de opdracht en de bijbehorende voorwaarden niet kunnen leiden tot de kwaliteit van dienstverlening die wij voor ogen hebben of – nog belangrijker – die de meest kwetsbare burgers volgens ons nodig hebben”, verwoordt Zienn de reden om niet in te schrijven.

Alle vier de partijen leverden een vorm van zorg: van dagbesteding tot begeleiding. Alle drie de partijen doen al jaren mee in Leeuwarden. ,,Wij hebben de afgelopen jaren een fijnmazig netwerk op weten te bouwen”, aldus Alliade. De ervaring, de contacten van de vier zorgaanbieders gaan deels verloren nu zij een deel van hun werkzaamheden na 2021 niet meer uit zullen voeren. ,,We zullen altijd klaar blijven staan en doen wat in ons vermogen ligt”, zegt Dhondt. Maar op een gegeven moment kan je niet meer doen wat je graag zou willen. Dit betekent een verschraling van ons aanbod. Maar ook wij moeten onze medewerkers betalen.”

De aanbesteding gaat over de periode na 1 januari 2021. Dat vier zorgaanbieders niet meer meedoen, betekent niet dat er geen zorg wordt geboden aan de groep kwetsbare mensen die onder deze onderdelen van de WMO vallen. Een groep van in totaal zo’n 1000 tot 1500 mensen, aldus Dhondt van GGZ Friesland.

Volgens de gemeente hebben er zich namelijk meerdere partijen gemeld om de taken binnen de WMO uit te voeren. ‘Op basis van de eerste beoordeling voldoen ze aan de eisen’, schrijft de gemeente in een brief aan de raad om daarna te stellen dat de aanbiedingen beoordeeld worden. Ondanks dat de inhoudelijke beoordeling nog niet is afgerond, weet de gemeente in de raadsbrief al wel te vertellen dat er vanaf 2021 voldoende kwalitatief hoogwaardige aanbieders zijn.

Waar de zorgaanbieders vandaan komen, is niet duidelijk. En ook blijft voorlopig ongewis waarom de partijen die zich ingeschreven hebben, denken wel de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

De gemeente reageert ook op de argumenten van de vier partijen die zich niet hebben ingeschreven. Die argumenten verdienen volgens de brief zeker aandacht maar zullen niet leiden tot kwalitatief onvoldoende ondersteuning.