LEEUWARDEN | ‘Vooral kwetsbare huurders zie ik liever huren bij woningcorporatie’

Moeten woningcorporaties in Leeuwarden meer huizen bouwen, en zo ja: waar dan precies? Politieke partijen denken hier heel verschillend over.

VVD-woordvoerder Geu Luik werd gisteren in de Leeuwarder gemeenteraad bevangen door ,,spruitjeslucht’’. De nieuwe volkshuisvestingsvisie van PvdA-wethouder Hein de Haan stoelt volgens hem te veel op ,,ouderwetse sociaal-democratische principes’’.
De Haan vindt dat corporaties meer kansen moeten krijgen om sociale huurwoningen te bouwen, maar volgens Luik is hier helemaal geen behoefte aan. Hij vreest bovendien dat extra sociale woningbouw leidt tot het aantrekken van huurders uit andere plaatsen: ,,Wij hoeven de problemen van andere gemeenten niet op te lossen.’’

De Haan wil het liefst een mix van goedkope en duurdere huizen in elke wijk.Volgens Luik zijn er aanwijzingen dat zulke ‘social mixing’ niet leidt tot extra‘interactie’.

Op de achtergrond speelt de discussie over de particuliere verhuur, die met steun van Den Haag fors is gegroeid. Corporaties zijn hierdoor gekrompen. Zij moeten jaarlijks een flinke heffing betalen aan Den Haag.
De Haan is het hiermee oneens en wil corporaties weer een sterkere rol geven.CDA-raadslid Aaltsje Meinderts vroeg de wethouder hoeveel Leeuwarder sociale huurhuizen nu door particuliere verhuurders worden aangeboden. ,,Ongeveer een derde’’, zei De Haan.
,,Vooral kwetsbare huurders zie ik liever bij woningcorporaties.’’ Hij wees op de problematische Vlietzone, waar de gemeente nu weinig grip heeft op bedrijven die verhuur en zorg combineren.

Verschillende partijen drongen erop aan dat de gemeente voordelige bouwgrond aanbiedt aan corporaties voor sociale huizenbouw. Volgens De Haan gebeurt dat al.

Folkert Dijkstra van de FNP vroeg om aan dorpen zoveel mogelijk bouwrechten te bieden. De Haan wil later een aparte dorpenvisie maken, maar is sowieso voorbehoud van sociale huurhuizen op het platteland.

GBL-raadslid Sicko Klaver maakt zich zorgen over de toename van het aantal huizen in Leeuwarden. Hij wees op de dreiging van krimp: ,,Het moet niet zo zijn dat straks halve wijken leeg komen te staan doordat we nu te veel huizen bijbouwen.’’
De bouw van de nieuwe wijken Middelsee en De Zuidlanden buiten de stad roept ook vragen op bij partijen. De Haan wees erop dat twee derde van alle nieuwbouwplaats vindt via inbreiding, dus in de bestaande stad.

 

(LC 11.02.21)