LEEUWARDEN | ‘Wmo-klanten Leeuwarderadeel betaalden te veel’

Hebben enkele tientallen inwoners van voormalig Leeuwarderadeel en Littenseradiel in 2018 te veel eigen bijdrage voor de Wmo betaald, of beroept de gemeente Leeuwarden zich terecht op een overgangsregeling?

Om die vraag draaide het gistermiddag tijdens een zitting van de sociale zekerheidskamer van de gemeente Leeuwarden. De zaak was aangezwengeld door Igle Rietstra uit Eastermar, die het opneemt voor zijn 94-jarige vader uit Britsum. Per 1 januari 2018 werd de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de Wmo-zorgtaken voor de inwoners van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en
Littenseradiel. Rietstra’s vader, die sinds oktober 2017 Wmo-zorg kreeg, is een van hen. In plaats van een nieuwe beschikking af te geven, liet Leeuwarden de oude Wmo-indicatie (van de dienst Noardwest Fryslân) doorlopen tot 1 oktober 2018. Leeuwarden beschouwde heel 2018 als overgangsjaar. Ook de eigen bijdrage bleef gelijk. In het geval van Rietstra’s vader: 10,50 euro per uur. Volgens de (nieuwe) Leeuwarder normen was deze bijdrage een stuk lager: 2 euro per uur. Rietstra betoogt dat zijn vader voor deze periode per saldo ruim 1400 euro te veel heeft betaald, vandaar zijn bezwaar bij de gemeente. ,,Ik vind dat hier sprake is van discriminatie, want andere inwoners van Leeuwarden betaalden wel die lagere bijdrage.’’

Hij stelt dat er, met zijn vader, nog 122 mensen zijn in de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel, die hierdoor financieel gedupeerd zijn. ,,Als mijn vader op 1 januari 2018 een nieuwe beschikking had gekregen, was er niks aan de hand geweest’’, aldus Rietstra. De leden van de bezwarencommissie vroegen zich af waarom Rietstra niet eerder aan de bel had getrokken. ,,,De gemeente heeft ons onwetend gehouden. Pas in het najaar van 2018 kwam ik erachter dat de verschillen van eigen bijdrage zo groot waren, toen de nieuwe beschikking kwam.’’ Daarop volgde mail- en telefonisch contact met de gemeente, wat niks opleverde.

Benno van der Horst betoogde namens de gemeente dat zij de beschikkingen bewust liet doorlopen, ,,zodat er niet zoveel voor de mensen zou veranderen en de zorg gewaarborgd was’’. Formeel kon dat omdat Leeuwarden heel 2018 als overgangsjaar beschouwde. De gemeente vindt dat Rietstra niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat zijn bezwaar gaat over de regelgeving en niet over
een individueel besluit. Ook commissievoorzitter Antoinette Bos vroeg zich af of de sociale zekerheidskamer het juiste loket was voor deze kwestie. ,,Maar dat gaan we uitzoeken.’’