LEEUWARDEN | WMO-kosten met drie ton gestegen in

de gemeente Leeuwarden heeft dit jaar zo’n 310.000 euro extra uitgegeven aan hulpvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente wijt de kostenstijging aan de invoering van het abonnementstarief. Sinds 1 januari betalen alle cliënten een maximale eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor maatwerkvoorzieningen, terwijl deze bijdrage voorheen werd bepaald op basis van iemands inkomen.

Het abonnementstarief heeft volgens de gemeente gezorgd voor een aanzuigende werking op voorzieningen vanuit de WMO. Er wordt nog onderzocht of deze toename van het aantal gebruikers slechts een tijdelijk karakter heeft of structureel van aard is. Het totale budget voor de WMO in Leeuwarden is vijftig miljoen euro. Hiervan moest dit jaar 1,25 miljoen euro worden bezuinigd. Dit is op een ton na gelukt, de rest wordt volgend jaar bezuinigd. De extra maatregelen die de gemeente nam voor de Jeugdzorg hebben inmiddels geleid tot een voordeel van vijf ton.