LEEUWARDEN | Wonen en zorg: gaat dat samen? De Vlietzone.

Er zijn te veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Vinden buurtbewoners uit de Leeuwarder wijk. Maar is het aantal zorgverleners het daadwerkelijke probleem?

‘Nee.” René de la Porte van Rondomzorg aan het Vliet is stellig. De hoeveelheid
zorginstellingen aan het Vliet is niet een van de oorzaken van de achteruitgang van
de Vlietzone. Rondomzorg is gevestigd aan de kop van het Vliet, naast de oude
molen. De instelling biedt onder meer huisvesting aan (jong) volwassenen tussen
de 18 en de pak ’m beet 45 jaar, die kampen met diverse problemen en nog niet in
staat zijn om zelfstandig te wonen. ,,En bij mijn weten is het niet zo dat de cliënten
van Rondomzorg op straat veel contact hebben met jongeren van andere
zorgverleners op het Vliet, zoals van Strong ID of Connecting Hands en op die
manier voor problemen zorgen”, stelt De la Porte.

Verontruste bewoners uit de Vlietzone noemen het grote aantal zorginstellingen in
de buurt als een van de twee grote problemen. ,,Ik begrijp dat de focus op de
zorginstellingen komt te liggen na de problemen die zijn ontstaan rond Strong ID in
de Willem Loréstraat. Ik snap dat de mensen dan het aantal zorginstellingen gaan
tellen en daar een oorzaak zoeken. Maar volgens mij zou de wijk er juist trots op
moeten zijn dat er hier zorginstellingen zijn gekomen voor jongeren en mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben.”
Jan Stuve van Connecting Hands vindt het logisch dat de buurt naar de
zorgverleners kijkt. ,,Er zijn er ook veel.” Maar net als De la Porte van Rondomzorg
herkent Stuve zich niet in het beeld dat cliënten van de verschillende instellingen
elkaar opzoeken of samen op straat hangen en daar voor overlast zorgen. ,,Wij
hebben juist een aparte ontmoetingsplek in de wijk voor onze eigen cliënten.
Volgens mij is er geen sprake van uitwisseling of elkaar ontmoeten.”
Stichting de Noorderbrug, de J.P. van den Bent Stichting, Connecting Hands,
Strong ID en Rondomzorg: verschillende zorgaanbieders met verschillende
doelgroepen hebben zich de afgelopen jaren in de Vlietzone gevestigd. Sommige
instellingen vangen jongeren met zware problematiek op. Daarnaast zijn er in de
wijk nog meer panden waarin mensen in vormen van begeleid of beschermd
wonen een plek hebben gevonden en waar verschillende zorgaanbieders zich mee
bezighouden. Hoeveel panden? Dat weet niemand precies, ook de gemeente niet.
De la Porte: ,,In 2009 kwamen wij in de Vlietzone, eerst nog met verschillende
losse appartementen waarin mensen onder begeleiding woonden. Maar dat werkte
niet optimaal zodat we zochten naar een andere oplossing die we in 2011
gevonden hebben op de plek waar we nu zitten. Een investeerder kocht de negen
woningen waarin we nu zitten, en realiseerde daarin in totaal 42 appartementen.”
Andere instellingen volgden.

,,Waar wel een probleem zit’’, vindt De la Porte, ,,is dat er vanuit de gemeente
niets geregeld is voor de mensen die moeten doorstromen vanuit een beschermd
wonenvorm naar zelfstandig wonen. Voor hen is er niets. De gemeente en de
corporaties geven hen geen voorrang zodat ook wij noodgedwongen werken met
een tweetal vastgoedbedrijven.” Die vastgoedbedrijven – waarvan De la Porte de
namen niet wil geven – hebben panden onder meer in de Vlietzone waar deze
groep uiteindelijk terecht komt. ,,Dat heet Thuis+ waarbij cliënten zelf de huur
betalen en met een zorgverlener afspraken maken over de begeleiding en zorg.
Meer zelfstandig en goedkoper ook dan beschermd wonen via Rondomzorg of
andere aanbieders.” Ter vergelijking: een beschermd wonenplek kost de gemeente
per maand ongeveer vierduizend euro, Thuis+ iets meer dan de helft.

De vastgoedbedrijven waarmee Rondomzorg werkt, zorgen voor goede
huisvesting en ook voor een goede staat van de woningen die verhuurd worden,
stelt La Porte. Hij sluit echter niet uit dat er ook pandjesbazen zijn met minder oog
voor de omgeving en de wijk die huisvesting bieden aan deze doelgroep. ,,Het zou
beter zijn als de gemeente in overleg met de corporaties zorgt voor huisvesting van
deze groep als ze op eigen benen komen te staan.”
Die mening deelt Jan Stuve van Connecting Hands. ,,Ik heb elf jaar in de Marwei
gewerkt. Als een gedetineerde vrijkwam, was de situatie vaak zo dat zo iemand op
straat stond en er verder niks was. Zoiets overkomt ook jongeren en volwassenen
die uit vormen van begeleid wonen of beschermd wonen komen en eindelijk echt
op zichzelf kunnen wonen. Dan is er niets geregeld en is er vaak geen
woonruimte.”
Connecting Hands heeft twee locaties in de Vlietzone: vijftien zelfstandige
appartementen en veertien studio’s. De doelgroep bestaat uit jong volwassenen
vanaf een jaar of 18. Het grootste deel van de doelgroep is licht verstandelijk
beperkt of kampt met psychiatrische problemen. Stuve: ,,Wij schrijven cliënten in
bij de corporaties op het moment dat ze bij ons komen wonen. Maar dat betekent
niet dat ze een woonruimte kunnen krijgen op het moment dat ze op eigen benen
komen te staan. Met als gevolg dat deze kwetsbare groep afhankelijk wordt van
het particuliere aanbod. En dat aanbod is niet altijd even goed.”
Dinsdagnacht is er geschoten op een huis aan de Willem Loréstraat. In dat huis
huurt zorgaanbieder Woonfoyers Nederland een kamer waarin jongeren met
meervoudige problematiek kunnen worden gehuisvest. Op die kamer is geschoten.
Het pand zelf biedt een verwaarloosde indruk, en voldoet aan het beeld van
kamerverhuurpanden waarvan de gemeente Leeuwarden tien jaar geleden al zei
dat ze ‘een plaag vormen voor de wijk’. Maar, zo zegt Hendry Thamrin van
Woonfoyers, soms breekt nood wet. ,,Veel jongeren uit onze doelgroep vinden niet
makkelijk een kamer of woning. Als er dan een plek nodig is en beschikbaar, dan
kijk je wat past.” Volgens Thamrin waren de gemeente en de reclassering
betrokken bij de plaatsing van de jongere. ,,De gemeente is de opdrachtgever, wij
zijn uitvoerend.” De gemeente Leeuwarden heeft gisteren niet gereageerd op de
uitspraak van Thamrin.
Woensdag praat de gemeenteraad over de zorg voor jongeren en de opvang in
woonwijken als de Vlietzone.