LEEUWARDEN | Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim zeventig woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De raad moet er nog naar kijken.

,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje
verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei.