LEEUWARDEN | Zestien buurten gaan als eerste van het gas af

Elf stadswijken en vijf dorpen in de gemeente Leeuwarden krijgen prioriteit bij het aardgasvrij maken van woningen. Deze wijken moeten bij voorkeur voor 2030 van het gas af zijn. Uiterlijk in 2050 moet de gemeente helemaal van het aardgas af zijn.

Dit staat in de Warmtevisie Leeuwarden, waarmee de raad woensdagavond instemde. De wijken die voor 2030 van het gas af gaan zijn Nylân, Harlingervaart Noord, Oranjewijk, Heechterp, Aldlân West, Helicon, Bilgaard, Vrijheidswijk West, Camminghaburen Noord, Rapenburg en het Valeriuskwartier. De dorpen die als meest kansrijk worden gezien zijn Stiens, Baard, Easterlittens, Húns en Leons. Het idee is dat er per wijk of dorp een plan op maat wordt gemaakt.

Als alternatief van het gas kijkt de gemeente naar drie vormen. De eerste is geheel elektrisch verwarmen (vaak bij nieuwbouw), een (hybride) warmtepomp in combinatie met groengas en een collectief warmtenet. Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie).

 

<FD 03.12.21>