LEEUWARDEN | zorgen over dorps- en wijkkamers komen uit

‘Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld’
Bij de totstandkoming van de dorps- en wijkkamersin Leeuwarden is er veel mis gegaan. De focus lag niet op deinhoud, stelt Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden.

,,Er is heel veel tijd gaan zitten in het selecteren van de gebouwen en gesteggelover geld. Het haalt alle energie weg uit het op zich goed gekozen beleid om desociale basis te faciliteren”, zegt Den Hertog van de Vrijwillgersorganisaties Leeuwarden, de V-O-L.

,,De gemeente stelde dat je als vrijwilligersorganisatie zelf eventuele huur, koffie en zo zou moeten bekostigen in de dorps- en wijkkamers. Uiteindelijk gaven ze aan wel te willen bijdragen, maar hoe is nog onduidelijk”, zo geeft Den Hertog alsvoorbeeld.
Over de invulling van de kamers is volgens de V-O-L nog veel onduidelijk. In plaats van de invulling van onderop te laten komen – uit de samenleving – is er volgens hem sprake van een ‘top-down’-benadering.
En vrijwilligers zijn er genoeg, bestrijdt de V-O-L de lezing van Sjoerd Tolsma van Amaryllis. ,,Maar de vraag is of die uitgenodigd zijn door de gemeentelijke opbouwwerkers. En veel van de vrijwilligers zijn gepensioneerd en behoren tot de risicogroep voor corona. Als alles meezit, kunnen zij rond de zomer volop aan het werk. Stel de lancering van de dorps- en wijkkamers daarom uit.”

Wethouder Hein Kuiken zegt dat de gesprekken inderdaad een tijd lang te veel over facilitaire zaken gingen. ,,En die kregen de overhand. Ik heb een handreiking gedaan door budget voor koffie en dergelijke vrij te maken. En over de inhoud zijn we nog niet uitgepraat. We starten nu in januari in afgeslankte vorm met de dorps-en wijkkamers en moeten verder in gesprek over de inhoud.”

Dat de gemeente haar wil oplegt, bestrijdt Kuiken. ,,We willen juist aansluiten bij de behoefte van de dorpen en wijken en daaraan tegemoet komen. Dus alles behalve‘top-down’, het is aan ons als gemeente om daar samen met de organisaties een goede weg in te vinden.”

Ook de gemeenteraad reageert op de uitspraken van Tolsma van Amaryllis.,,Vanaf het begin hebben we gezegd dat je de huiskamers niet rondkrijgt met vrijwilligers alleen. We hebben vaker gevraagd of het wel op tijd klaar zou komen,het antwoord was steeds dat we er vertrouwen in moeten hebben”, reageert Carlijn Niesink van de ChristenUnie. ,,Dit probleem speelde ook al voor corona.”

,,Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld”, vindt Marcel Visser van de VVD. ,,Maar de vragen rond de betrokkenheid en aanwezigheid van vrijwilligers worden al vanaf 2018 gesteld. Het plan is gewoon niet goed genoeg doordacht. En het ergste is, dit past in het verhaal.”
Dat vindt ook Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. ,,Ik heb in 2018 gevraagd om een visie op de sociale basis. Die visie is er nog steeds niet. En die is nodig omvrijwilligers te werven, om duidelijk te maken welke taken ze kunnen vervullen en waarom. Het zou het fundament onder de plannen moeten zijn. Nu leeft de indrukdat de dorps- en buurtkamers alleen gaan om een bezuiniging, terwijl het de bedoeling is dat het betere zorg oplevert.”

,,Ja, de visie op de sociale basis had er idealiter al moeten liggen ik snap diewens”, reageert wethouder Kuiken. ,,Maar daarin heeft corona een grote rol gespeeld. Dat het fundament mist door het ontbreken van een visie op de sociale basis, bestrijd ik. Ik wil er namelijk voor waken dat de visie een keurslijf wordt, omdat iedere dorps- of wijkkamer een andere behoefte kent.’’

 

(LC 05.12.20)