LEMMER | Fusie corporaties Balk en Lemmer

De kleinste woningbouwcorporaties van Friesland, Lyaemer Wonen in Lemmer en Wonen Zuidwest Friesland in Balk, gaan fuseren.
De twee denken samen beter te zijn toegerust op grote klussen, zoals de verduurzaming van het huizenbestand en de krimp in de regio. Eind dit jaar moet de fusie een feit zijn.

De raden van commissarissen, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, ondernemingsraden en beide huurdersverenigingen zijn akkoord. De huurders hebben bij een fusie instemmingsrecht.

De twee corporaties hebben samen 3800 woningen in bezit. Wonen Zuidwest Friesland is de grootste. Zij beheert 2200 woningen. Lyaemer Wonen in Lemmer heeft er 1600. Vorig jaar zijn de eerste voorzichtige stappen gezet, vertelt Wilma Hoekstra van
Lyaemer, en is er een intentieverklaring opgesteld. ,,We werken in hetzelfde gebied en we staan allebei voor dezelfde grote opgaven.’’ Na de fusie moet er een slagvaardiger corporatiebedrijf staan tegen een – voor de huurders – betere prijs.

Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest zijn de Klein Duimpjes in corporatieland op het Friese vasteland. Na de fusie belanden ze in een grotere groep kleinere, lokaal georiënteerde woningbouwcorporaties, waartoe bijvoorbeeld ook Woningstichting Weststellingwerf (2700 eenheden), de Harlinger Bouwvereniging (2466), Stichting Woningbouw Achtkarspelen (3065) en Woningstichting Noordwest Friesland
(4000) behoren. Hun omvang staat in geen vergelijk met grootmachten als Accolade (ruim 15.000 eenheden) en Elkien (19.000). Prima ook, zegt Hoekstra namens Lyaemer. ,,Wij denken dat we met deze nieuwe schaal nog voldoende dicht bij de klant kunnen blijven staan. En voor die huurder doen we het natuurlijk allemaal.’’

De twee corporaties deden na de eeuwwisseling al eens een poging om samen te gaan. Dat mislukte in januari 2010. Lyaemer wilde bij nader inzien toch liever zelfstandig blijven. Het zag economisch onvoldoende voordelen. In Balk waren ze destijds erg teleurgesteld. Uit extern onderzoek bleek namelijk dat een samenvoeging een efficiëntie- en fiscaal voordeel van 600.000 euro tot mogelijk 1 miljoen euro per jaar had kunnen opleveren. Dat de Lemsters alsnog overstag gaan heeft vooral te maken met de tijdgeest. Het Klimaatakkoord staat bol van de ingrijpende plannen. In de volkshuisvesting moet veel gebeuren op het vlak van verduurzaming. Hoekstra: ,,We zijn ook nooit
concurrenten geweest van elkaar. Dit is het juiste moment.’’ Directeur/bestuurder Aart Rekers van Lyaemer Wonen spreekt in een brief aan alle partijen van ‘een breed draagvlak’.