LEMMER | Renovatie 36 woningen

Lyaemer Wonen koos voor renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in de Lemstervaart. De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer zijn gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee bleven 36 betaalbare woningen behouden en kreeg de huurder lagere woonlasten.
Dit besluit heeft Lyaemer Wonen genomen nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden. Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 seniorenwoningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Een nieuwe werkwijze voor Lyaemer Wonen die goed is bevallen. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie.

De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen. Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom is de schil van alle woningen geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), er zijn zonnepanelen geplaatst, kozijnen zijn vervangen en gevels zijn gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast is er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. Samen met de bewoners en de gemeente is een plan ontwikkeld voor de inrichting van de woonomgeving. Het plan had 100% instemming van de huurders, zowel op het renovatievoorstel als de bijbehorende huurverhoging. Door het meedenken van de huurders, het luisteren naar hun wensen en de inzet van onze medewerkers zijn we tot dit prachtig resultaat gekomen. De renovatie van de woningen is voor de zomer opgeleverd. Na de bouwvak waren de buitenwerkzaamheden klaar. Tijdens een gezellige bijeenkomst op 12 december zijn de werkzaamheden samen met de bewoners afgerond.