Huurdersorganisatie

Lidmaatschap

Huurders kunnen lid worden van De Bewonersraad, op voorwaarde dat men een woning huurt van Accolade, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland, Woningstichting Weststellingwerf of WoonFriesland. Dit zijn de corporaties waarmee De Bewonersraad een overlegovereenkomst is overeengekomen.
 

Lid zijn of opzeggen

Bij het afsluiten van een huurcontract met een van deze corporaties wordt u automatisch lid van De Bewonersraad. Het eerste halfjaar is dat gratis. Daarna wordt € 2,- per maand via uw huurbedrag geïnd door de corporatie ten behoeve van De Bewonersraad.
Leden kunnen het lidmaatschap persoonlijk opzeggen. Telefonisch, per e-mail of schriftelijk.
Bent u niet direct lid geworden bij het aangaan van het huurcontract, dan dient u eerst een half jaar betalend lid te zijn voordat u gebruik kunt maken van de telefonische hulpdienst.
 

Persoonlijk lidmaatschap biedt onder andere recht op:

  • Individuele ondersteuning
    De werkwijze van De Bewonersraad bij individuele ondersteuning staat beschreven in het Reglement ondersteuning individuele leden. 
  • Ondersteuning bij klachten- en/of huurcommissie
  • Deelname aan de informatiebijeenkomsten
  • Vier maal per jaar het informatiemagazine De Bewonerskrant
  • Drie keer per jaar De Nieuwsbrief
  • Wijk- en/of dorpsgerichte belangenbehartiging van huurders (Bewonerscommissie)
  • Algemene belangenbehartiging bij de verhuurders
  • Algemene belangenbehartiging bij de gemeenten

Voor een overzicht van uw algemene belangenbehartiging, verwijzen we u naar de lidmaatschapskaart.

Wilt u lid worden, klik dan hieronder op het blauwe vlak 'aanmelden'. 

content image