Lisdodde voor woningisolatie

Binnen twee jaar kunnen zo’n 100 woningen vanBouwgroep Dijkstra Draisma lisdodde als isolatiemateriaal krijgen.
Op grote schaal begint bouwgroep Dijkstra Draisma begin volgend jaar met de verbouw van de lisdodde. Het doel is dat binnen twee jaar zo’n honderd woningen van het bedrijf de ,,sigarenplant’’ als isolatiemateriaal krijgen.

Lisdodde vult 10 hectare op een stuk grond dat hiervoor is gekocht van een boer in Dokkum. Eind 2021 kan de eerste oogst plaatsvinden. Voor elke hectare kunnen tussen de acht en tien woningen worden geïsoleerd, aldus innovator Coen Verboom van Dijkstra Draisma.
Drie jaar geleden begon Dijkstra Draisma in een aantal testopstellingen in Dokkummet onderzoek naar de isolatiewaarde van de
‘tuorrebout ‘(Fries voor lisdodde). Het ontstond uit het Better Wetter-project waarin overheden, natuurorganisaties,Wetterskip Fryslân, kennisinstellingen en ondernemers samenwerken om te komen tot een duurzamer watersysteem in het veenweidegebied.
Verboom zegt dat de onderneming op zoek wilde naar alternatieven voor fossielisolatiemateriaal als piepschuim en steenwol. ,,Beide zijn niet oneindig tehergebruiken. We zochten naar materiaal dat wel duurzaam en circulair was.”

Dat bleek de lisdodde te zijn. Door te variëren met de hoeveelheid stengel en sigaarkon een optimale isolerende werking worden behaald. Verder werd de plant metsucces getest op schimmel- en vochtbestendigheid. Lisdodde is geschikt als isolatiemateriaal omdat de stengel van de plant uit kleine ruimtes bestaat die zich vullen met lucht, dat op zijn beurt een isolerende werking heeft. Bijkomend voordeel is dat lisdodde inzakking van de bodem tegengaat en hierdoor de uitstoot van CO2 kan beperken.

Verboom: ,,Bodemdaling in veenweidegebieden kan 20 ton CO2 per jaar per hectare uitstoten.’’ Verder is lisdodde goed voor de biodiversiteit omdat het insecten en vogels aantrekt. Het mooie is verder dat de waterplant maar een keer de grond in hoeft. ,,Na de oogst blijft de wortel zitten. De plant groeit vanzelf weer op’’, licht Verboom toe.
Begin volgend jaar gaan de eerste planten de grond in. De geplande oogst is eind 2021. Stengels en sigaren worden daarna tot een baal gevormd en vervolgens als vlokken gedroogd. Het drogen gebeurt met buitenlucht. ,,Maar we onderzoeken ook of we hiervoor restwarmte kunnen gebruiken’’, stelt Verboom. Drogen in een gasgestookte grasdrogerij is uitgesloten omdat die op een eindige grondstof draait.
Het bouwbedrijf kreeg inmiddels al diverse telefoontjes van veehouders, die op eendeel van hun land lisdodde willen telen. Ook It Fryske Gea heeft interesse. ,,Wie weet kunnen we op den duur wel een regionale productieketen opzetten. Maar dat is nog toekomstmuziek’, aldus Verboom.
 

(LC 12.11.20)