MAKKINGA | 'horizontale flat met tuin'

Ze willen dolgraag in eigen dorp blijven, maar er is geen betaalbare woning te vinden. Jongeren in Makkinga bedachten een tijdelijke oplossing, een nieuw woonconcept genaamd ‘de horizontale flat met tuin’.
Een blik op verkoopsite Funda leert dat er in Makkinga zeven woningen te koop staan, waarvan één verkocht onder voorbehoud en één onder bod. De prijzen variëren van 215.000 euro voor een vrijstaand huis ‘dat gemoderniseerd dient te worden’ tot 499.000 euro voor een herenhuis aan de Brink. Niks voor een jonge starter dus, die volgens het CBS een gemiddeld inkomen heeft tussen de 17.000 en 33.000 euro, vaak een studieschuld heeft en minder vaak een vaste aanstelling.

,,Dit probleem speelt al jaren. De huizen die te koop komen, zijn te duur. Op de huurmarkt maken starters ook al geen kans. En er wordt niks meer gebouwd. In 2001 is het laatste nieuwe huis opgeleverd in Makkinga. De jongeren die hier geworteld zijn en willen blijven, wonen noodgedwongen tot hun 24ste, 25ste bij hun ouders. Of ze blijven plakken op studentenkamers. Daar hebben wij zorgen over.’’

Aan het woord is Frans Hamstra in Makkinga. Hij is samen met dorpsgenoten Sjouke Wijnsma en Kees Gorter, voorzitter van Plaatselijk Belang, initiatiefnemer van de formule ‘Blijf hier wonen’. De mannen – alle drie ondernemer en vader – lieten hun eigen kroost en een aantal andere jongeren die graag (weer) in Makkinga neerstrijken, nadenken over een nieuw woonconcept dat voorziet in
‘tijdelijke woningen die duurzaam en betaalbaar zijn, gericht op de doorstroom naar een gezinswoning binnen vijftien jaar’.

tiny houses
,,We zijn aan de slag gegaan met een plan voor en onze jongeren hebben hier vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden – van uitvoerend tot academisch – aan meegewerkt’’, vertelt Frans. Zoon Jelco, student energie en milieuwetenschappen: ,,We hadden civieltechnische, bouwkundige en organisatorische kennis in huis en ik heb zelf bijvoorbeeld gekeken hoe we de woningen energieneutraal kunnen maken.’’

Er ligt nu een plan voor tien tijdelijke huurwoningen die zouden moeten verrijzen op het Muldersveld, een lap agrarische grond die eigendom van de gemeente Ooststellingwerf is. Jelco: ,,We noemen het plan ‘de horizontale flat met tuin’. Flat omdat de woningen alleen een begane grond hebben.’’ De huizen met een maximale oppervlakte van 60 vierkante meter zijn wel vrijstaand. Er komt een
gezamenlijke berging met ruimte voor wasmachines en drogers. En de bewoners willen voorzieningen als een elektrische auto of een speedbike gaan delen.

Ooststellingwerf vindt het plan sympathiek en vraagt medewerking van de provincie. Makkinga is aangemerkt als krimpdorp. Dit betekent dat er geen bouwvergunningen meer afgegeven worden uit angst voor een toekomstig woningoverschot, oftewel: leegstand. ,,Er is nú behoefte aan starterswoningen. En omdat de woningen tijdelijk zijn maakt het niet uit of de bevolkingskrimp er wel of niet komt. Je pikt die huisjes zo weer op, dan is de grond weer vrij en twee weken later kun je er bij wijze van spreken weer maïs op verbouwen.’’
Met nadruk: ,,Het provinciale beleid is: mensen terughalen naar Friesland. Hoe raar is het dan dat je onze jongeren laat vertrekken? Laat ze in ieder geval de komende vijftien jaar blijven. Dan hou je ze eerst binnen de grenzen en dan kunnen ze daarna – als echt blijkt dat de markt is aangetrokken – alsnog doorstromen naar de beschikbaar gekomen woningen.’’

Er hebben zich al vijftien potentiële bewoners gemeld voor een horizontale flat. Het plan is zo opgesteld dat het voor elk dorp met vergelijkbare problemen beschikbaar is. Volgens Frans kent het concept alleen maar winnaars. ,,Jongeren kunnen in het dorp blijven, de provincie sorteert voor op de woningvoorraad die later beschikbaar komt en de gemeente behoudt haar leefbaarheid.’’

www.blijfhierwonen.nl

(LC 11.11.20)