Meer huizen nodig door bevolkingsgroei

Om Nederlanders de komende jaren een dak boven het hoofd te kunnen bieden, moeten er fors meer woningen bij komen.

Voor de komende vier jaar rekenen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) erop dat er jaarlijks 95.000 woningen moeten worden gebouwd. Het bouwtempo ligt nu nog op zo'n 60.000 woningen per jaar. Dat er in hoog tempo moet worden bijgebouwd, komt volgens het EIB door de sneller dan verwachte bevolkingsgroei. De komende kabinetsperiode dijt de Nederlandse bevolking jaarlijks met 80.000 personen uit, voornamelijk door immigratie. Dat is meer dan de jaarlijkse groei van 60.000 mensen die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder voorspelde. Het EIB neemt het aantal woningen dat gesloopt moet worden meer in de berekeningen.