Meer huurtoeslag in 2017

De huurtoeslag gaat in 2017 met ruim een tientje per maand omhoog. Dat staat in een wetswijziging die minister Blok 20 september publiceerde, nog voor het verschijnen van de Rijksbegroting voor 2017. Huurtoeslagontvangers krijgen maandelijks 10,50 euro meer huurtoeslag. 

De maatregel kost de overheid jaarlijks 150 miljoen euro. Het verhogen van het huurtoeslagbudget is onderdeel van een groter pakket aan koopkrachtmaatregelen. Die worden in de loop van 20 september duidelijk bij het publiceren van de Miljoenennota.