‘Mensen met laag inkomen steeds armer’

Mensen die weinig te besteden hebben, worden alleen maar armer. Dat meldt Zelf, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders dat een steekproef deed onder zijn cliënten.

De vaste lasten stijgen, waardoor er minder geld overblijft voor primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De onderzoekers schatten dat mensen met een laag inkomen netto 100 euro per maand minder in de knip hebben dan tien jaar geleden. ,,Voor mensen die gewend zijn om iedere euro drie keer om te draaien, is het natuurlijk een ramp wanneer er minder euro’s overblijven, die bovendien steeds minder waard worden”, zegt Erwin Bel, voorzitter van het platform maatschappelijke bewindvoerders. ,,Dan ervaar je iedere dag ‘kassastress’ bij het boodschappen doen.”

De onderzoekers noemen het pijnlijk dat het verlies aan koopkracht voor kwetsbare groepen vooral komt door lastenverzwaring waar de overheid verantwoordelijk voor is. Ongeveer 250.000 mensen worden in Nederland geholpen met beheren van hun financiën.
De steekproef werd gedaan onder tweehonderd mensen die al minimaal tien jaar geholpen worden met hun financiën.