‘Miljarden nodig voor huizen ouderen’

Gemeenten moeten haast maken om genoeg woningen geschikt te krijgen voor ouderen. Dat vinden ouderenorganisatie ANBO en de organisatie van zorgondernemers ActiZ.

Zij onderzochten de situatie en uiten hun zorgen. De financiële impact van vergrijzing op het woningbeleid van gemeenten is enorm. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er op een prettige manier kunnen blijven wonen, worden geraamd op ruim 13 miljard euro. Zo kost het volgens de organisaties 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra. Daar komt nog 6 miljard bij om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen.

De situatie is nijpend, vertelt ANBO-directeur Liane den Haan. ,,De markt zit in veel gemeenten compleet op slot. Of er zijn weinig voorzieningen. De route naar het verpleeghuis is ondertussen ook verstopt. En dan zouden ouderen niet bereid zijn te verhuizen!’’
Ouderenwoningen aanpassen is gewoon ‘niet sexy’ voor lokale bestuurders, aldus Den Haan. ,,Ze willen allemaal grote vastgoedprojecten uit de grond stampen. Dat is kortzichtig. Want er ontstaan crisissituaties: mensen die vallen, compleet gedesoriënteerd in het ziekenhuis belanden en voor wie helemaal geen plek is in een tehuis.’’

Er zijn in Nederland nu al tienduizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken te weinig, constateren de organisaties. Steeds meer ouderen komen in de problemen doordat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de vergrijzing.

Rick Hogenboom, bestuurder van De Posten/lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg:
,,Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning. We zien veel mooie voorbeelden van wijken die ‘vergrijzingsproof’ worden, van hofjes of bejaardenhuizen 2.0, maar het gaat niet snel genoeg’’, aldus Hogenboom. ANBO en ActiZ pleiten voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Hun onderzoek moet gemeenten daarbij helpen.