Minder uitzettingen in 2015

Woningcorporaties hebben ook in 2015 minder huurders het huis uitgezet. In 2014 was het aantal al met 15% gezakt, in 2015 nog eens met 6%. In totaal werden er 5500 huurders uit hun woning gezet. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden daarvan, naast wietteelt, onderverhuur en overlast. 

Rol overheid en gemeente
Een huisuitzetting is vrijwel altijd het gevolg van schulden bij verschillende partijen. Een belangrijke partij is de Nederlandse overheid zelf, omdat zowel de Belastingdienst als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ‘preferente schuldeisers’ zijn. Doordat hun vorderingen eerst betaald moeten worden, houdt een huurder soms geen geld meer over om de huur te betalen. Verder leiden de lange wachttijden voor uitkeringen en toeslagen vaak tot schulden. 

De Bewonersraad deelt de mening van branchevereninging van corporaties Aedes die een belangrijke rol ziet weggelegd voor overheid en gemeenten in het voorkomen van schulden en huisuitzettingen.