Minima laten geld steunregeling liggen

Lang niet alle mensen met een minimuminkomen maken gebruik van steunregelingen waar ze recht op hebben. 

Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau DataFryslân naar inkomensgegevens van Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân. Zij hebben als eerste Friese gemeenten zogeheten ‘microdata’ gebruikt om te kijken naar de effectiviteit van hun armoedebeleid.
,,Gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid, maar hebben geen gedetailleerd beeld van hun doelgroep. Dat heeft onder meer te maken met privacy. Ze weten bijvoorbeeld wel wie bijzondere bijstand hebben aangevraagd, maar niet hoeveel zzp’ers onder de lage inkomensgrens zitten’’, zegt Rudolf Simons, directeur van DataFryslân.

Het onderzoeksbureau koppelde de inkomensgegevens, die worden bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aan data van gemeenten over het gebruik van ondersteunende regelingen voor inwoners in armoede.
De analyses geven inzicht in de samenstelling van de groep mensen die in armoede leeft in de drie gemeenten en wie er wel en niet gebruik maakt van steun, zoals bijzondere bijstand. ,,We concluderen dat er een grote groep mensen is die geen gebruik maakt van de regelingen, terwijl ze er wel recht op hebben’’, vertelt data-wetenschapper Janneke Arntzen.

De onderzoekers keken onder meer naar het gebruik van individuele inkomenstoeslag. In Smallingerland laat een kwart dit liggen, in Leeuwarden eenderde (zevenhonderd huishoudens) en in Súdwest zelfs 60 procent.
,,Wat precies de oorzaak is, of het schaamte is of onwetendheid, weten we niet. Maar met hulp van deze gegevens krijgen gemeenten beter in beeld wie ze missen bij de armoederegelingen’’, zegt Arntzen.

DataFryslân bracht ook in beeld in welke dorpen of wijken de doelgroep zich bevindt en wat de gezinssamenstelling is. In Leeuwarden gaat het onder meer omde wijken Aldlân en Westeinde waar veel minima geld laten liggen, in Smallingerland betreft het vooral mensen in Drachten en in Súdwest springen Witmarsum en Pingjum er uit.

De gemeente kan de uitkomsten gebruiken om hun beleid aan te scherpen en doelgroepen gerichter te benaderen over de regelingen. Simons: ,,Op die manier kan het leiden tot minder armoede.’’ De bedoeling is dat in 2021 alle Friese gemeenten zijn aangehaakt bij het project. Friesland staat van alle provincies op de vierde plaats als het gaat om huishoudens in armoede. Het gaat om 22.900 huishoudens die een inkomen hebben onder de zogeheten ‘lage-inkomensgrens’ van het CBS, bleek in oktober uit cijfers.

(LC 17.12.20)


Voor regelingen en (financiële) steuntjes in de rug kunt u ook kijken op: www.frieshuurderssteunpunt.nl