Minima moeten nu ook deel belasting Wetterskip betalen

De voorgenomen verlaging van de kwijtschelding van waterschapsbelasting van 100 naar 90 procent wordt komend jaar hoogstwaarschijnlijk ingevoerd. Bij de begrotingsbehandeling in de commissievergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân tekende zich een meerderheid af voor de maatregel, die het waterschap zo’n 390.000 euro per jaar oplevert.

Eerder was er sprake van kwijtschelding van 80 procent, een lastenverzwaring van zestig euro per jaar voor 13.000 minimagezinnen.

Henni van Asten (PvdA) is ook tegen 90 procent: ,,Wij kunnen er niet mee leven. Het gaat om mensen die het gewoon niet kunnen betalen.”

Cees-Pieter Burgsteden (geborgde landbouwfractie) noemde de verlaging ,,sympathiek”. ,,Maar het moet niet het ventieltje worden om de begroting op orde te krijgen. Stel die kwijtscheldingsvoet voor langere periode vast, zodat er niet ieder jaar aan gesleuteld gaat worden.”

Andere coalitiefracties wezen op het ,,waterbewustzijn” dat de belasting zou creëren bij minima. Ids de Groot (VVD): ,,Elke inwoner loost op het riool, dus vinden we het ook belangrijk dat iedereen belasting betaalt en waterbewustzijn krijgt.” Corrie van Noort (geborgde bedrijvenfractie): ,,Inkomenspolitiek hoort bij gemeenten, niet bij de waterschappen.” Ook Dirk Jan Kuiken (ChristenUnie) wees op het waterbewustzijn.

Van Asten was het daar niet mee eens. ,,Dit is geen kwestie van opvoeding, het gaat om gezinnen die aan het eind van de maand gewoon heel veel dagen over hebben.”

Uitleg

Portefeuillehouder Bé de Winter beloofde dat minima extra uitleg krijgen over de belasting. ,,Deze groep is niet gewend deze belasting te betalen, dus zullen er vragen komen. Die vragen zullen ook bij de gemeenten terecht komen, dus gaan we ook in overleg met de gemeenten.”

 

<FD 10.11.21>