Monitor: Ameland is de duurzaamste gemeente van Fryslân

Volgens de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 is Ameland de duurzaamste gemeente van Fryslân. Op de lijst van Telos kenniscentrum duurzame ontwikkeling van de Tilburg University staan Vlieland en Terschelling op nummer twee en drie. Het slechtst van de Friese gemeenten scoren Harlingen, Achtkarspelen en Ooststellingwerf.

Voor de duurzaamheidsscore kijkt Telos hoe goed een gemeente scoort op de zogenoemde 3 P’s: people, planet en profit (mens, aarde en
winst) Daarbij worden 126 indicatoren tegen het licht gehouden. Landelijk staat Ameland, met een zevende plek, als enige Friese gemeente in de top tien. Het eiland scoort het hoogst op het vlak people en planet. De gemeente Leeuwarden scoort in Fryslân het best op profit. 

Het is voor de vijfde keer dat deze lijst is gemaakt. In die periode gaan volgens Telos bijna alle gemeenten op het terrein van duurzaamheid
vooruit. Ameland verbeterde in vergelijking met vorig jaar haar score het meest.
De duurzaamste gemeente van Nederland wordt vandaag bekend gemaakt.